Display #
Title Author Hits
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ของมทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการแข่งขันการประกวดโครงงานวิศวกรรมศาสตร์(ภาคโปสเตอร์) ธีรศักดิ์ นรรัตน์ 409
ประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ธีรศักดิ์ นรรัตน์ 794
ประชาสัมพันธุ์ แจ้งกำหนดการถ่ายรูปเดี่ยวนักศึกษา,ถ่ายรูปบัณฑิตและถ่ายรูปหมู่นักศึกษา ธีรศักดิ์ นรรัตน์ 471
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแช้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ธีรศักดิ์ นรรัตน์ 411
ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและพัฒนาความเป็นครู ธีรศักดิ์ นรรัตน์ 535
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ธีรศักดิ์ นรรัตน์ 193
ประกาศ แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา ธีรศักดิ์ นรรัตน์ 451
ทดสอบเนื้อหา 1 ข่าวสารงานคณะ Admin 192